Porozumienie pomiędzy BIO-GEN i Politechniką Łódzką


16 stycznia 2019 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Łódzką i Przedsiębiorstwem Wdrożeń i Zastosowań Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej Bio-Gen.

Umowa o charakterze listu intencyjnego, będzie podstawą do dalszej współpracy łódzkiej uczelni i firmą, która od blisko trzydziestu lat prowadzi badania i wdraża do przemysłu, rolnictwa i ochrony środowiska szereg rozwiązań z zakresu biotechnologii.

Firma oferuje uczelni m.in. organizację praktyk, podczas których studenci będą mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami wykorzystania biotechnologii w wielu dziedzinach życia oraz specyfiką pracy i perspektyw rozwoju zarówno w Polsce, jak i na innych kontynentach.


powrót

Badania laboratoryjne i polowe

Informacje o firmie

Jak stosować preparaty Bio-gen?

Rekultywacja zbiorników wodnych


Znajdź nas na: