Probiotyki dla zwierząt

BIOGEN W

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras, grup wiekowych i technologicznych drobiu wodnego.

Więcej informacji

BIOGEN T

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras, i grup wiekowych trzody chlewnej. Stosowany do pasz.

Więcej informacji

BIOGEN P

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras, typów oraz grup wiekowych psów (stosowany okresowo do karmy lub wody pitnej).

Więcej informacji

BIOGEN N

Zawierający probiotyk preparat dla prosiąt, jagniąt, koźląt, cieląt oraz źrebiąt w początkowym okresie ich życia. Do podawania doustnego lub podczas odpajania z mlekiem bądź siarą.

Więcej informacji

BIOGEN Kt

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras, typów oraz grup wiekowych kotów (stosowany okresowo do karmy lub wody pitnej).

Więcej informacji

BIOGEN K

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras, typów i grup wiekowych koni (dodatek do pasz).

Więcej informacji

BIOGEN I(w)

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras, typów, grup wiekowych i technologicznych indyków (okresowy dodatek do wody pitnej).

Więcej informacji

BIOGEN I(p)

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras, grup wiekowych oraz technologicznych indyków. Stosowany do pasz.

Więcej informacji

BIOGEN G

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras oraz grup wiekowych gołębi (stosowany do paszy lub wody pitnej).

Więcej informacji

BIOGEN F

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich gatunków, grup wiekowych oraz technologicznych zwierząt futerkowych. Stosowany do karmy.

Więcej informacji

BIOGEN D(w)

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras, grup wiekowych oraz technologicznych drobiu. Dodatek do wody pitnej.

Więcej informacji

BIOGEN D(p)

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras, grup wiekowych oraz technologicznych drobiu. Stosowany do pasz.

Więcej informacji

BIOGEN B

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras, grup wiekowych oraz technologicznych bydła. Stosowany do pasz treściwych.

Więcej informacji

BIOGEN AC

Preparat dla przeżuwaczy do profilaktyki w zapobieganiu kwasicy metabolicznej i niestrawności. Stosowany do pasz treściwych.

Więcej informacji

BIOGEN Probiotyk

Preparat przeznaczony do pasz przemysłowych produkowanych w nowoczesnych wytwórniach pasz. Preparat dla drobiu, indyków, trzody chlewnej, bydła, koni.

Więcej informacji

Badania laboratoryjne i polowe

Informacje o firmie

Jak stosować preparaty Bio-gen?

Rekultywacja zbiorników wodnych


Znajdź nas na: