O firmie

Przedsiębiorstwo Wdrożeń i Zastosowań Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej BIO-GEN Sp. z o.o. powstało w 1990 roku w Opolu, gdzie do 1 stycznia 2009 znajdowała się główna siedziba firmy. W tym tez okresie nastąpiły poważne zmiany własnościowe firmy połączone ze zmianą siedziby Spółki do zakładu produkcyjnego w Namysłowie. Zmiana sposobu zarządzania firmą oraz jej finansami skutkuje niezwykle dynamicznym rozwojem Bio-Genu. Podjęto szereg inwestycji w zakresie udoskonalania procesów produkcji, modyfikowania technologii wytwarzania, dostosowania oferty firmy do wymagań rynku. Celem Bio-Genu jest dalszy jego rozwój przez prowadzenie dalszych badań, ciągłe rozszerzanie oferty produktów (Aerator do trawników, Kompost Start), potwierdzenie pozycji lidera na rynku krajowym oraz promocję preparatów na rynkach zagranicznych.

Bio-Gen w dalszym ciągu prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego, oraz w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych. Poza produkcją biopreparatów na bazie namnażanych i odpowiednio utrwalanych w Przedsiębiorstwie mikroorganizmów (probiotyki, premiksy i zakiszacze pasz, utylizatory), firma zajmuje się produkcją preparatów dla roślin. Przedsiębiorstwo BIO-GEN prowadzi także działalność szkoleniową i wydawniczą. Jako jedna z nielicznych firm na świecie BIO-GEN prowadzi tzw. biofarmę medyczną, na której hodowane są metodą laboratoryjną pijawki lekarskie Hirudo medicinalis oraz Hirudo verbana. Firma BIO-GEN prowadzi także kursy z zakresu hirudoterapii.

W firmie opracowano własną metodę produkcji i komponowania preparatów (probiotyków) zawierających właściwe dla danego gatunku zwierząt gospodarskich kompozycje niezbędnych mikroorganizmów. Ich formy handlowe (użytkowe) po pozytywnych wynikach testów naukowych i produkcyjnych, dnia 21 stycznia 1992 roku uzyskały rejestrację Ministerstwa Rolnictwa i zgodę na dopuszczenie do obrotu oraz stosowania jako dodatek do środków żywienia zwierząt w Polsce. Z upływem lat ich liczba rosła, obejmując kolejne gatunki zwierząt gospodarskich, domowych oraz tzw. amatorskich. Seria tych preparatów pod nazwą BIOGEN liczy dziś kilkanaście różnych preparatów stosowanych do pasz lub wody pitnej dla zwierząt. Wszystkie preparaty serii BIOGEN zgłoszone zostały do notyfikacji Unii Europejskiej. Aktualnie posiadają status premiksów i zakiszaczy pasz.

W ramach realizacji projektu celowego dla Komitetu Badań Naukowych, wspólnie z Uniwersytetem Opolskim, opracowano skład oraz metodykę i technologię produkcji preparatów do utylizacji płynnych i stałych zanieczyszczeń odzwierzęcych oraz likwidacji odorów i fetorów w obiektach inwentarskich i ich otoczeniu oraz w innych obiektach o podobnych zanieczyszczeniach. Są to do dziś produkowane, po niezbędnych modyfikacjach, trzy preparaty serii BIOSAN. Posiadają one rozszerzony w stosunku do pierwotnego zakres stosowania, gwarantując skuteczność działania oraz pełne bezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt oraz środowiska. Na bazie BIOSAN-ów powstał nowy preparat pod nazwą KOMPOST START do stosowania na pryzmach kompostowych oraz składowiskach śmieci.

Po kilkuletnich pracach badawczo-poszukiwawczych, w 2001 roku atest uzyskał opracowany i wyprodukowany przez BIO-GEN pierwszy w Polsce, preparat KRIOFLOR zwiększający okresową odporność roślin na przymrozki.

Od 2004 roku w Przedsiębiorstwie prowadzono badania związane z opracowaniem własnej technologii hodowli laboratoryjnej pijawki lekarskiej Hirudo medocinalis. Technologię taką po rozwiązaniu szeregu problemów biologicznych oraz po uzyskaniu pozwolenia z Ministerstwa Środowiska wdrożono od jesieni 2006 roku. W ramach biofarmy medycznej prowadzi się jej intensywną hodowlę oraz sprzedaż. Aktualnie prowadzi się także hodowlę i sprzedaż gatunku Hirudo verbana. W 2005 roku firma rozpoczęła kursy z zakresu hirudoterapii, które kontynuuje nadal, aktualnie we współpracy z Akademią Parmed.

Cała działalność badawcza oraz produkcyjna Przedsiębiorstwa, prowadzona była przy współpracy szeregu placówek naukowo-badawczych. Do najważniejszych z nich należały: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Poznaniu oraz Krakowie, SGGW w Warszawie, Uniwersytet Opolski w Opolu, Instytut Zootechniki w Balicach, Instytut Warzywnictwa, Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu. Z niektórymi ośrodkami badawczymi Bio-Gen współpracuje nadal. Osiągnięciem firmy było opracowane preparatu do utylizacji osadów dennych zbiorników wodnych (biopreparat BIOGEN-REMEDIANT). W 2007 roku opracowano i wdrożono do produkcji preparat zaliczany do grupy rewitalizatorów glebowych pod handlową nazwą BIOGEN REWITAL.

W 2012 roku Bio-Gen uzyskał rejestrację na produkcję i wprowadzanie do obrotu stymulatora wzrostu roślin pod nazwą SUPERPLON K.

W Przedsiębiorstwie trwają ciągle prace i starania nad udoskonaleniem technologii produkcji preparatów oraz prace związane z osiąganiem coraz lepszych efektów w hodowli pijawek lekarskich. Jako firma organizująca kursy z zakresu hirudoterapii (leczenia pijawkami lekarskimi). Zwracamy baczną uwagę na poziom wiedzy przekazywanej przez wykładowców profesjonalistów przyszłym adeptom hirudoterapii.

Badania laboratoryjne i polowe

Informacje o firmie

Jak stosować preparaty Bio-gen?

Rekultywacja zbiorników wodnych


Znajdź nas na: