Oferta

Probiotyki dla zwierząt

BIOGEN W

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras, grup wiekowych i technologicznych drobiu wodnego.

Więcej informacji

BIOGEN T

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras, i grup wiekowych trzody chlewnej. Stosowany do pasz.

Więcej informacji

BIOGEN P

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras, typów oraz grup wiekowych psów (stosowany okresowo do karmy lub wody pitnej).

Więcej informacji

BIOGEN N

Zawierający probiotyk preparat dla prosiąt, jagniąt, koźląt, cieląt oraz źrebiąt w początkowym okresie ich życia. Do podawania doustnego lub podczas odpajania z mlekiem bądź siarą.

Więcej informacji

BIOGEN Kt

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras, typów oraz grup wiekowych kotów (stosowany okresowo do karmy lub wody pitnej).

Więcej informacji

BIOGEN K

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras, typów i grup wiekowych koni (dodatek do pasz).

Więcej informacji

BIOGEN I(w)

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras, typów, grup wiekowych i technologicznych indyków (okresowy dodatek do wody pitnej).

Więcej informacji

BIOGEN I(p)

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras, grup wiekowych oraz technologicznych indyków. Stosowany do pasz.

Więcej informacji

BIOGEN G

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras oraz grup wiekowych gołębi (stosowany do paszy lub wody pitnej).

Więcej informacji

BIOGEN F

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich gatunków, grup wiekowych oraz technologicznych zwierząt futerkowych. Stosowany do karmy.

Więcej informacji

BIOGEN D(w)

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras, grup wiekowych oraz technologicznych drobiu. Dodatek do wody pitnej.

Więcej informacji

BIOGEN D(p)

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras, grup wiekowych oraz technologicznych drobiu. Stosowany do pasz.

Więcej informacji

BIOGEN B

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras, grup wiekowych oraz technologicznych bydła. Stosowany do pasz treściwych.

Więcej informacji

BIOGEN AC

Preparat dla przeżuwaczy do profilaktyki w zapobieganiu kwasicy metabolicznej i niestrawności. Stosowany do pasz treściwych.

Więcej informacji

BIOGEN Probiotyk

Preparat przeznaczony do pasz przemysłowych produkowanych w nowoczesnych wytwórniach pasz. Preparat dla drobiu, indyków, trzody chlewnej, bydła, koni.

Więcej informacji

Preparaty dla gleby i roślin

RHIZOBIUM

Seria preparatów RHIZOBIUM do zaprawiania nasion roślin bobowatych. Zawiera czysty liofilizowany szczep bakterii brodawkowych dla danego gatunku roślin.

Więcej informacji

NEMATADO BIOCONTROL

Preparat mikrobiologiczny redukujący ilość porażonych nicieniami roślin.

Więcej informacji

GUARD V

Higiena upraw warzywnych.

Więcej informacji

GUARD G

Wysoka jakość upraw pod osłonami.

Więcej informacji

GUARD T

Bakteryjny probiotyk dla roślin polowych.

Więcej informacji

GUARD H

Odbudowa mikroflory bakteryjnej w sadach owocowych i jagodnikach.

Więcej informacji

KRIO-FLOR

Preparat zwiększający okresową odporność roślin na przymrozki.

Więcej informacji

BIOGEN REWITAL

Preparat przeznaczony do rewitalizacji środowiska glebowego dla roślin uprawnych.

Więcej informacji

SUPERPLON K

Stymulator wzrostu Superplon K na wpływ na wyższe plonowanie roślin. Przeznaczony do dolistnego stosowania i podlewania w polowych uprawach roślin rolniczych.

Więcej informacji

Utylizatory nieczystości

BIOSAN P

Preparat przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych oraz sanitarnych w obiektach inwentarskich z płytkimi stanowiskami, a także w innych obiektach o podobnej uciążliwości.

Więcej informacji

BIOSAN KZ 2000

Preparat przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych oraz sanitarnych w obiektach inwentarskich bezściołowych oraz do mikrobiologicznej obróbki ścieków.

Więcej informacji

BIOSAN GS

Preparat przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych oraz sanitarnych w obiektach inwentarskich z głębokimi ściółkami, a także innych o podobnej uciążliwości.

Więcej informacji

Oczyszczanie środowiska wodnego

Remediant

Preparat Remediant służy do rekultywacji jezior i osadów dennych. Przywraca naturalną równowagę biologiczną zbiornika wodnego.

Więcej informacji

Badania laboratoryjne i polowe

Informacje o firmie

Jak stosować preparaty Bio-gen?

Rekultywacja zbiorników wodnych


Znajdź nas na: