BIOGEN D(w)

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras, grup wiekowych oraz technologicznych drobiu. Dodatek do wody pitnej.


Skład i działanie

W skład preparatu wchodzi specjalnie zestawiony kompozyt mikrobiologiczny: Lactobacillus acidophilus D2/CSL CECT 4529, Enterococcus faecium NCIMB 11181, Pediococcus acidolactici ATCC 8042, Lactobacillus casei ATCC 7469.

W 1 gramie preparatu Biogen D(w) znajduje się 10,24 x 1010 CFU.


Dawkowanie

BROJLERY KURY NIOSKI
Dzień odchowu Dawka preparatu Do rozpoczęcia nieśności Przez cały okres nieśności
1 oraz 2 dzień odchowu lub pierwsze dowolne dwa kolejne dni rozpoczynające stosowanie preparatu. Po 0,1 grama (10,24 mln JTK) na 1 ptaka dziennie Po 0,2 grama
(20,48 mln JTK)
na 1 ptaka dziennie
przez kolejne 2 dni
z 10-cio dniową przerwą do następnego podania.
Po 0,3 grama
(30,72 mln JTK) na 1 ptaka
dziennie
przez kolejne 2 dni z 10-cio dniową przerwą do następnego podania.
10 i 11 oraz 19 i 20 dzień odchowu lub 8 i 9 oraz 17 i 18 dni po zakończeniu podawania pierwszej dawki preparatu
(2 razy przez 2 dni, co 7 dni).
Po 0,2 grama(20,48 mln JTK)na 1 ptaka dziennie
28 i 29 oraz 37 i 38 dzień odchowu
lub 26 i 27 oraz 35 i 36 dni po zakończeniu podawania pierwszej dawki preparatu (2 razy przez 2 dni, co 7 dni).
Po 0,3 grama (30,72 mln JTK) na 1 ptaka dziennie


Efekty stosowania

Preparat powoduje wprowadzenie do środowiska jelitowego drobiu specjalnie dobranego zestawu mikroorganizmów tworzących wzajemnie symbiotyczne układy i będących naturalnymi przedstawicielami ich przewodu pokarmowego. Korzystne działanie tych mikroorganizmów polega na obniżeniu pH treści jelit dzięki produkcji metabolitów kwaśnych, do których należy biologicznie najwartościowszy prawoskrętny kwas mlekowy, octowy i mrówkowy. Niskie pH jelita grubego utrudnia rozwój enterobakterii, przetrwalnikujących bakterii beztlenowych oraz innych chorobotwórczych mikroorganizmów.

Preparat Biogen D(w) dostarcza do organizmu kurczaków i kur naturalne i aktywne biologicznie substancje o silnym działaniu bodźcowym, przez co wyrównuje zaburzenia w przemianie materii, jakie powstają w wyniku oddziaływania czynników stresowych takich jak: transport piskląt, niewłaściwe żywienie, złe warunki środowiskowe, hałas, choroby, szczepienia i inne.


Dodatkowe informacje

Uwaga! Przed pierwszym podaniem preparatu, wskazane jest przeprowadzenie dezynfekcji instalacji wodnej w obiekcie inwentarskim, gdyż w przypadku dużego jej skażenia mikrobiologicznego i natychmiastowej aktywności przeciwbakteryjnej preparatu BIOGEN, może wystąpić wytrącenie się śluzowatej substancji (obumarłe mikroorganizmy skażające instalację wodną) uniemożliwiającej wymagany dopływ wody do poideł kropelkowych.Znajdź nas na: