BIOGEN I(w)

Zawierający probiotyk preparat dla wszystkich ras, typów, grup wiekowych i technologicznych indyków (okresowy dodatek do wody pitnej).


Skład i działanie

W skład preparatu BIOGEN I(w) wchodzi: Lactobacillus acidophilus D2/CSL CECT 4529, Enterococcus faecium NCIMB 11181, Pediococcus acidolactici ATCC 8042, Lactobacillus casei ATCC 7469, węglowodany oraz zestaw mineralno-witaminowo-aminokwasowy.

W 1 gramie preparatu znajduje się 9,6 x 1010 CFU.


Dawkowanie

Indyki brojlery Stado reprodukcyjne indyków
Do czasu rozpoczęcia nieśności Przez cały okres nieśności
100 mg na 1 ptaka dziennie w 1 i 2 oraz 13 i 14 dniu, a następnie po 150 mg dziennie na 1 ptaka przez kolejne 2 dni, co 10 dni. 50 mg na 1 indyka dziennie przez kolejne 2 dni z 7-mio dniową przerwą do następnego podania. 150 mg na 1 indyka dziennie przez kolejne 2 dni z 10-cio dniową przerwą do następnego podania.


Efekty stosowania

Wysoka aktywność enzymatyczna mikroorganizmów wchodzących w skład preparatu powoduje zwiększenie efektywności żywieniowej składników dawki pokarmowej, wpływa na lepsze wykorzystanie pasz, zmniejszenie jej zużycia, lepszą dynamikę wzrostu i rozwoju indyków oraz poprawę ich produkcyjności (nieśności). Bakterie te produkują ponadto nadtlenek wodoru, nizynę oraz acidofilinę, które hamują rozwój chorobotwórczych bakterii i niektórych wirusów.

Biopreparat Biogen I(w) dostarcza do organizmu indyka naturalne i aktywne biologicznie substancje o silnym działaniu bodźcowym, przez co wyrównuje zaburzenia w przemianie materii, jakie powstają w wyniku oddziaływania czynników stresowych takich jak: transport piskląt, niewłaściwe żywienie, złe warunki środowiskowe, hałas, choroby, szczepienia i inne.


Dodatkowe informacje

Uwaga! Przed pierwszym podaniem preparatu, wskazane jest przeprowadzenie dezynfekcji instalacji wodnej w obiekcie inwentarskim, gdyż w przypadku dużego jej skażenia mikrobiologicznego i natychmiastowej aktywności przeciwbakteryjnej preparatu BIOGEN, może wystąpić wytrącenie się śluzowatej substancji (obumarłe mikroorganizmy skażające instalację wodną) uniemożliwiającej wymagany dopływ wody do poideł kropelkowych.Znajdź nas na: