BIOGEN I(w)

Zawierający probiotyk preparat dla indyków, dodawany do wody pitnej.


Skład i działanie

W skład preparatu BIOGEN I(w) wchodzą: szczepy bakterii Lactobacillus acidophilus D2/CSL CECT 4529, Enterococcus faecium NCIMB 11181, Pediococcus acidolactici ATCC 8042, Lactobacillus casei ATCC 7469, węglowodany oraz zestaw mineralno-witaminowo-aminokwasowy.

Koncentracja bakterii probiotycznych w 1 gramie preparatu wynosi minimum 9,6 x 1010 CFU.


Dawkowanie

Indyki brojlery:

  • 100 mg na 1 ptaka dziennie w 1 i 2 oraz 13 i 14 dniu, a następnie po 150 mg dziennie na 1 ptaka przez kolejne 2 dni, co 10 dni.

Stado reprodukcyjne indyków:

  • do czasu rozpoczęcia nieśności – 50 mg na 1 indyka dziennie przez kolejne 2 dni z 7-dniową przerwą do następnego podania,
  • przez cały okres nieśności – 150 mg na 1 indyka dziennie przez kolejne 2 dni z 10-dniową przerwą do następnego podania.


Efekty stosowania

  • powoduje szybszy przyrost masy ciała, efektywniejsze wykorzystanie paszy,
  • polepsza zdrowotność , podwyższa ogólną odporność ptaków,
  • redukuje liczbę bakterii chorobotwórczych w układzie pokarmowym,
  • zmniejsza liczbę upadków,
  • poprawia apetyt,
  • redukuje niedobory witamin i innych makro- i mikroelementów.


Dodatkowe informacje

Uwaga! Przed pierwszym podaniem preparatu, wskazane jest przeprowadzenie dezynfekcji instalacji wodnej w obiekcie inwentarskim, gdyż w przypadku dużego jej skażenia mikrobiologicznego i natychmiastowej aktywności przeciwbakteryjnej preparatu BIOGEN, może wystąpić wytrącenie się śluzowatej substancji (obumarłe mikroorganizmy skażające instalację wodną) uniemożliwiającej wymagany dopływ wody do poideł kropelkowych.Znajdź nas na: