BIOGEN N

Zawierający probiotyk preparat dla prosiąt, jagniąt, koźląt, cieląt oraz źrebiąt w początkowym okresie ich życia. Do podawania doustnego lub podczas odpajania z mlekiem bądź siarą.


Opis preparatu

Zawierający probiotyk o koncentracji CFU 9,6×1010 / gram preparatu dla cieląt, źrebiąt, prosiąt, jagniąt i koźląt w początkowym okresie ich życia. Został opracowany do podawania doustnego lub podczas odpajania z mlekiem bądź siarą. Podawanie preparatu już w pierwszych dniach życia jest działaniem konkurencyjnym w stosunku do mikroflory patogennej nazywane „Efektem zajętego miejsca” Ten korzystny wpływ na układ pokarmowy noworodków został poparty licznymi doświadczeniami i obserwacjami. Stosowanie Biogen N w bardzo istotny sposób poprawia zdrowotność zwierząt oraz ogranicza upadki.


Skład i działanie

Preparat Biogen N dostarcza do organizmu nowonarodzonych zwierząt naturalne i aktywne biologicznie substancje o silnym działaniu bodźcowym, przez co wyrównuje zaburzenia w przemianie materii, jakie powstają w wyniku oddziaływania czynników stresowych takich jak: transport zwierząt, złe warunki środowiskowe, zmiany żywienia, przepędy i przesiedlenia, odsadzenie od matek, choroby, szczepienia, wystawy i inne.


Dawkowanie

Preparat najlepiej podawać w pierwszym lub drugim dniu życia a następnie w 7, 14, 21, 28, w ilościach gramów na sztukę:

  • cielęta 1,5 grama
  • źrebięta 2,0 grama
  • prosięta 0,3 grama
  • jagnięta i koźlęta 0,5 grama.


Efekty stosowania

Wysoka aktywność enzymatyczna mikroorganizmów wchodzących w skład preparatu powoduje zwiększenie efektywności żywieniowej składników dawki pokarmowej, wpływa na lepsze wykorzystanie pokarmu oraz lepszą dynamikę wzrostu i rozwoju noworodków zwierzęcych. Bakterie te, produkują ponadto nadtlenek wodoru, nizynę oraz acidofilinę, które hamują rozwój chorobotwórczych bakterii i niektórych wirusów oraz substancje antyenterotoksyczne przeciwko aminom heterocyklicznym chorobotwórczych szczepów Escherichia coli i niektórym mykotoksynom. W konsekwencji w sposób istotny ograniczają upadki i choroby biegunkowe prosiąt, cieląt, źrebiąt, jagniąt i koźląt. Bakterie kompozytu (probiotyku) charakteryzują się także wysokim potencjałem do multiplikacji oraz swoistym tropizmem do zasiedlania nabłonków określonych odcinków przewodu pokarmowego, kolonizując (zasiedlając) go szybciej niż czynią to inne drobnoustroje chorobotwórcze. W wyniku tego tworzy się u nowonarodzonych zwierząt naturalna, biologiczna, ochronna bariera odpornościowa hamująca rozwój schorzeń powodowanych przez patogenne szczepy Escherichia coli, Salmonella, Mycobacterium, Shigella, Bacteroides, Proteus, Streptococcus, Clostridium, Pseudomonas, Vibrio, a także Rotawirusa i niektórych innych wirusów patogennych.Znajdź nas na: