BIOGEN REWITAL

Preparat przeznaczony do rewitalizacji środowiska glebowego dla roślin uprawnych.


Opis preparatu

Preparat BIOGEN REWITAL, przewidziany jest do oprysku pól, najlepiej w okresie prowadzenia upraw przedsiewnych, co umożliwia bardzo dobre wymieszanie preparatu z glebą i szybkie uruchomienie kierowanych przez preparat procesów mikrobiologicznych. Możliwe są także aplikacje preparatem realizowane w innych terminach agrotechnicznych w zależności od stanu uprawy, warunków atmosferycznych i innych uzasadnionych potrzeb producenta.


Skład i działanie

Preparat BIOGEN-REWITAL zbudowany jest z kompozytu mikrobiologicznego zestawionego z niepatogennych mikroorganizmów oraz specjalnej pożywki startowej.

Mikroorganizmy tworzące biopreparat BIOGEN REWITAL nie są rekombinowane genetycznie, w rozumieniu Regulacji (EC) Nr 1829/2003, a ich bardzo specyficzne, dodatkowe właściwości, uzyskano dzięki opracowanej w Przedsiębiorstwie technologii ich selekcji i namnażania w bioreaktorze.


Dawkowanie

 • oprysk
  1,0 litr na hektar. Zalecana ilość wody 200 do 500 litrów na 1 hektar. Opryskać pole lub plantację w dowolnie wybranej fazie uprawy, a najlepiej w okresie w którym wykonywanie agrotechnicznych zabiegów uprawowych umożliwi dobre i równomierne wymieszanie preparatu z glebą. Zabieg można powtarzać 2 – 3 razy w okresie wegetacyjnym.
 • podlewanie
  Podlewać rośliny 0,2 % roztworem rewitalizatora BIOGEN-REWITAL (2 mililitry biopreparatu BIOGEN-REWITAL w 1 litrze wody).
 • moczenie sadzonek, cebul, bulw, kłączy
  Zalać na okres 4 do 8 godzin 0,2% roztworem BIOGEN-REWITAL (2 mililitry biopreparatu BIOGEN-REWITAL w 1 litrze wody).


Efekty stosowania

BIOGEN-REWITAL wprowadzony do gleby inicjuje w niej szereg korzystnych zmian w wyniku, których następuje:

 • Przywracanie równowagi mikrobiologicznej ekosystemu poprzez korzystną regenerację zdegradowanej różnymi czynnikami mikroflory glebowej (jej rewitalizację po degradującym wpływie erozji, środków chemicznych, ognia i innych tego typu czynnikach).
 • Uruchamianie w środowisku glebowym pożądanych reakcji biochemicznych mających istotny wpływ na gospodarkę azotu, fosforu oraz związków siarki w glebie, a pośrednio także w uprawianych na traktowanych biopreparatem glebach – uprawach roślinnych.
 • Uruchamianie wykorzystywania przez rośliny składników pokarmowych zawartych w glebie w formach dotychczas niedostępnych dla roślin.
 • Przyspieszona mineralizacja resztek pożniwnych roślin, obornika i innych substancji naturalnych wykorzystywanych rolniczo w uprawach roślinnych jako nawozy organiczne.
 • Ograniczenie przykrych zapachów podczas rolniczego wykorzystywania na polach uprawnych obornika oraz gnojówek i gnojowic.
 • Redukcja w środowisku glebowym chorobotwórczych dla roślin bakterii, wirusów i grzybów oraz zmniejszenie emisji do środowiska chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt zanieczyszczeń mikrobiologicznych w pobliżu traktowanych biopreparatem pól uprawnych.
 • Ograniczenie chorób roślin oraz zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin.
 • Wzrost żyzności gleby oraz poprawa wartości biologicznej produktów roślinnych.
 • Bardzo istotny wzrost plonowania roślin oraz opłacalności produkcji.


Dodatkowe informacje

Preparat posiada ATEST Nr PZH/HT-2197/2008 Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

WYPRODUKOWANO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE SYSTEMEM HACCP.Znajdź nas na: