BIOSAN KZ 2000

Preparat przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych oraz sanitarnych w obiektach inwentarskich bezściołowych oraz do mikrobiologicznej obróbki ścieków.


Opis preparatu

Preparat BIOSAN KZ 2000 przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych i sanitarnych w obiektach inwentarskich bezściółkowych oraz do mikrobiologicznej obróbki ścieków i nieczystości w oczyszczalniach, lagunach, szambach, zbiornikach gnojówki i gnojowicy, w innych obiektach i urządzeniach o podobnej uciążliwości i obciążeniach (stopniu zanieczyszczeń, skażeń i zakażeń), do poprawy parametrów fizyko-chemicznych i sanitarno-higienicznych zanieczyszczonych zbiorników oraz ujęć wodnych (jezior, stawów, rzek), a także do likwidacji przykrych zapachów i skażeń mikrobiologicznych w otoczeniu takich obiektów.


Skład i działanie

W skład preparatu wchodzi odżywka startowa oraz odpowiednio zestawiona kompozycja niepatogennych mikroorganizmów o ściśle ukierunkowanym działaniu, powodującym rozpad oraz degradację szkodliwych substancji: amoniaku, azotynów, siarkowodoru, indolu, skatolu, merkaptanów, związków fosforu oraz innych jedno- i wielowęglowych związków organicznych. Kompozyt mikrobiologiczny posiada zdolności wiązania metali ciężkich, kierowania pożądanymi procesami fermentacyjnymi, zmiany pH ścieków i płynnych odchodów oraz bardzo silnego hamowania skażeń mikrobiologicznych poprzez efekt zajętego miejsca (adhezji).


Dawkowanie

Preparat stosuje się w ilości 20 gramów na 1 m3 ścieków lub przewidywanych nieczystości co 14 dni.

Przy oczyszczaniu jezior, stawów, rzek i ujęć wodnych średnia dawka preparatu wynosi 5 gramów na 1 m3 (szczegółowe dawkowanie ustala się indywidualnie dla każdego takiego obiektu). Preparat może być stosowany w obecności zwierząt, w tym także wodnych.


Sposób stosowania

Wyliczoną i odważoną ilość preparatu wsypać do zbiornika lub szamba bądź wprowadzić poprzez zamknięty układ kanalizacji.


Dodatkowe informacje

Preparat jest absolutnie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska i nie wymaga przy stosowaniu zachowywania szczególnych środków ostrożności.

Trwałość preparatu wynosi 24 miesiące od daty produkcji uwidocznionej na opakowaniu.


pliki do pobraniaZnajdź nas na: