BIOSAN P

Preparat przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych oraz sanitarnych w obiektach inwentarskich z płytkimi stanowiskami, a także w innych obiektach o podobnej uciążliwości.


Opis preparatu

Preparat BIOSAN P przeznaczony jest do poprawy warunków środowiskowych i sanitarno-higienicznych w obiektach inwentarskich z płytkimi stanowiskami oraz w innych obiektach jak: przechowalnie, wybiegi i schroniska dla zwierząt, ogrody zoologiczne, klatki i kojce dla zwierząt amatorskich itp., o podobnej uciążliwości (stopniu zanieczyszczeń, skażeń i zakażeń), a także w ich otoczeniu.


Skład i działanie

W skład preparatu wchodzi odżywka startowa oraz odpowiednio zestawiona kompozycja niepatogennych mikroorganizmów, które dzięki szerokiemu spektrum działania powodują rozpad szkodliwych substancji (amoniaku, azotynów, siarkowodoru, indolu, skatolu, merkaptanów), ukierunkowują procesy fermentacyjne, zmniejszając udział fermentacji gnilnych i alkoholowych oraz hamują rozwój patogennych drobnoustrojów poprzez efekt zajętego miejsca (adhezji).


Dawkowanie

Preparat stosuje się w ilości od 5 do 2 gramów na 1 m2 stanowiska co 14 dni. Dawki wyższe zalecane są w początkowym okresie stosowania.


Sposób stosowania

Wyliczoną i odważoną ilość preparatu rozsypać w miarę dokładnie po ściółce płytkich stanowisk inwentarskich lub innych stanowiskach bądź posadzkach. Aplikacja może być wykonywana w obecności zwierząt na stanowiskach inwentarskich.

Ważne dla skutecznego działania preparatu jest powtarzanie zabiegu systematycznie co 14 dni.


Efekty stosowania

  • ograniczenie przykrych zapachów w pomieszczeniach inwentarskich, przechowalniach, wybiegach i schroniskach dla zwierząt, ogrodach zoologicznych, klatkach i kojcach dla zwierząt amatorskich oraz w otoczeniu takich obiektów i urządzeń,
  • znaczne obniżenie zawartości siarkowodoru i amoniaku w obiektach dla zwierząt oraz bardzo istotne zmniejszenie emisji tych gazów do otoczenia,
  • redukcja chorobotwórczych bakterii, wirusów i grzybów w pomieszczeniach dla zwierząt,odchodach i ściekach odzwierzęcych oraz zmniejszenie emisji chorobotwórczych zanieczyszczeń mikrobiologicznych do środowiska wokół obiektów ze zwierzętami,
  • ograniczenie ilości chorób układu oddechowego i przewodu pokarmowego u ludzi i zwierząt oraz chorób kończyn u zwierząt,
  • zredukowanie azotynów w ściółce, odchodach, oraz w nawożonych nimi glebach i płodach rolnych,
  • ograniczenie przykrych zapachów podczas składowania i rozrzucania obornika oraz rozlewania gnojówki na pola, a także szybka i korzystna regeneracja zdegradowanej mikroflory glebowej,
  • szybka oraz prawidłowa utylizacja gnojówki, mineralizacja obornika, homogenizacja biomasy, oraz odblokowywanie kanalizacji i konserwacja zbiorników gnojówki,
  • obniżenie wilgotności obiektu inwentarskiego.


Dodatkowe informacje

Preparat jest absolutnie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska i nie wymaga przy stosowaniu zachowywania szczególnych środków ostrożności.

Trwałość preparatu wynosi 24 miesiące od daty produkcji uwidocznionej na opakowaniu.


pliki do pobraniaZnajdź nas na: