GUARD T

Bakteryjny probiotyk dla roślin polowych.


Opis preparatu

Ziarna zbóż i roślin oleistych, wysiewanych na pola uprawne, często trafiają do środowiska, w którym, poprzez zabiegi agrochemiczne, została zachwiana równowaga mikrobiologiczna. Środowisko kiełkującego ziarna zostaje skolonizowane przez niepożądaną mikroflorę. Preparat GUARD T zapobiega rozwojowi niepożądanej mikroflory, poprzez zasiedlenie środowiska odpowiednimi szczepami bakterii. Ich głównym działaniem jest wzrost zdrowotności roślin oraz stymulacja i regulacja wzrostu rośliny. Preparat służy do higienizacji środowiska roślin i zawiera szczepy wyizolowane ze środowiska naturalnego.


Sposób stosowania

Oprysk: w dawce 1,0 kg na hektar przy użyciu 200 do 300 litrów cieczy roboczej na 1 hektar. Preparat można wymieszać w osobnym pojemniku i dodać do opryskiwacza lub rozrabiać bezpośrednio w rozwadniaczu. Nie należy mieszać preparatu z fungicydami. Przy zastosowaniu fungicydów preparat można zastosować po tygodniowym okresie karencji od ostatniego zabiegu chemicznego. GUARD T można mieszać z nawozami dolistnymi insektycydami i herbicydami.

Tabela 1 Wpływ preparatu GUARD T na plonowanie Pszenicy odmiana Julius i Fakir, gm. Kwidzyn 2015

Kombinacja Odmiana Julius
(Plon w t/ha)
Odmiana Fakir
(Plon w t/ha)
Standardowa ochrona chemiczna 9,4 9,7
Zabiegi profilaktyczne
preparatem GUARD (bez użycia ŚOR)
9,4 9,8

 


Efekty stosowania

  • Wzrost jakości i ilości plonów
  • Redukcja występowania chorób roślin
  • Stymulacja wzrostu roślin
  • Lepsze odżywienie roślin
  • Ograniczenie konieczności stosowania środków ochrony roślin
  • Redukcja występowania mykotoksyn w ziarnie
  • Wspomaganie regeneracji roślin
  • Lepszy wigor roślinZnajdź nas na: