GUARD T

Bakteryjny probiotyk dla roślin polowych.


Opis preparatu

Ziarna zbóż i roślin oleistych, wysiewanych na pola uprawne, często trafiają do środowiska, w którym na skutek zabiegów agrochemicznych została zachwiana równowaga mikrobiologiczna. Środowisko kiełkującego ziarna zostaje w takim przypadku skolonizowane przez niepożądaną mikroflorę. Preparat GUARD T zapobiega rozwojowi niepożądanej mikroflory poprzez zasiedlenie środowiska odpowiednimi szczepami bakterii. Ich głównym działaniem jest wzrost zdrowotności roślin oraz stymulacja i regulacja ich wzrostu. Preparat służy do higienizacji środowiska roślin i zawiera szczepy wyizolowane ze środowiska naturalnego.


Sposób stosowania

Oprysk: w dawce 1,0 kg na hektar przy użyciu 200 do 300 litrów cieczy roboczej na 1 hektar. Preparat można wymieszać w osobnym pojemniku i dodać do opryskiwacza lub rozrabiać bezpośrednio w rozwadniaczu. Nie należy mieszać preparatu z fungicydami. Przy zastosowaniu fungicydów preparat można zastosować po tygodniowym okresie karencji od ostatniego zabiegu chemicznego. GUARD T można mieszać z nawozami dolistnymi insektycydami i herbicydami.

Tabela 1 Wpływ preparatu GUARD T na plonowanie Pszenicy odmiana Julius i Fakir, gm. Kwidzyn 2015

Kombinacja Odmiana Julius
(plon w t/ha)
Odmiana Fakir
(plon w t/ha)
Standardowa ochrona chemiczna 9,4 9,7
Zabiegi profilaktyczne
preparatem GUARD (bez użycia ŚOR)
9,4 9,8

 


Efekty stosowania

  • wzrost jakości i ilości plonów,
  • redukcja występowania chorób roślin,
  • stymulacja wzrostu roślin,
  • lepsze odżywienie roślin,
  • ograniczenie stosowania środków ochrony roślin,
  • redukcja występowania mykotoksyn w ziarnie,
  • wspomaganie regeneracji roślin,
  • lepszy wigor roślin.Znajdź nas na: