Oczyszczanie środowiska wodnego

Remediant

Preparat Remediant służy do rekultywacji jezior i osadów dennych. Przywraca naturalną równowagę biologiczną zbiornika wodnego.

Więcej informacji

Badania laboratoryjne i polowe

Informacje o firmie

Jak stosować preparaty Bio-gen?

Rekultywacja zbiorników wodnych


Znajdź nas na: