Probiotyki dla zwierząt

BIOGEN PROBIOHEN

Probiotyk dla wszystkich ras, typów, grup wiekowych i technologicznych drobiu

Więcej informacji

BIOGEN W

Zawierający probiotyk preparat dla drobiu wodnego.

Więcej informacji

BIOGEN T

Zawierający probiotyk preparat dla trzody chlewnej.

Więcej informacji

BIOGEN P

Zawierający probiotyk preparat dla psów.

Więcej informacji

BIOGEN N

Zawierający probiotyk preparat dla zwierząt w początkowym okresie ich życia.

Więcej informacji

BIOGEN Kt

Zawierający probiotyk preparat dla kotów.

Więcej informacji

BIOGEN K

Zawierający probiotyk preparat dla koni.

Więcej informacji

BIOGEN I(w)

Zawierający probiotyk preparat dla indyków, dodawany do wody pitnej.

Więcej informacji

BIOGEN I(p)

Zawierający probiotyk preparat dla indyków, dodawany do pasz.

Więcej informacji

BIOGEN G

Zawierający probiotyk preparat dla gołębi.

Więcej informacji

BIOGEN F

Zawierający probiotyk preparat dla zwierząt futerkowych.

Więcej informacji

BIOGEN D(w)

Zawierający probiotyk preparat dla drobiu, dodawany do wody pitnej.

Więcej informacji

BIOGEN D(p)

Zawierający probiotyk preparat dla drobiu, dodawany do pasz.

Więcej informacji

BIOGEN B

Zawierający probiotyk preparat dla bydła.

Więcej informacji

BIOGEN AC

Preparat dla przeżuwaczy do profilaktyki kwasicy metabolicznej i niestrawności.

Więcej informacji

BIOGEN Probiotyk

Preparat przeznaczony do pasz przemysłowych.

Więcej informacji

Badania laboratoryjne i polowe

Informacje o firmie

Jak stosować preparaty Bio-gen?

Rekultywacja zbiorników wodnych


Znajdź nas na: