Preparaty do zakiszania

BACTO-SILAGE

Preparat do sporządzania kiszonek z roślin motylkowych, kukurydzy, wysłodków buraczanych i traw.

Wysoka koncentracja mikroorganizmów gwarantuje skuteczne szczepienie i konserwację paszy.

Na 1 gram zakiszanego surowca przypada 600.000 jednostek tworzących kolonie bakterii.

Duża bioróżnorodność użytych mikroorganizmów sprzyja ukierunkowaniu procesów fermentacyjnych w zakiszanej masie. Wytwarzane w procesie fermentacji kwas mlekowy, octowy i propionowy oraz etanol i wiele innych bakteryjnych metabolitów szybko obniżają pH zakiszanego surowca. Niskie pH prowadzi do zahamowania rozwoju pleśni i drożdży. Bakterie wchodzące w skład preparatu posiadają zdolności do wytwarzania bakteriocyn/antybiotyków uniemożliwiających rozwój niepożądanej mikroflory, co pozwala uzyskać wysoką stabilność kiszonki. Stosowanie preparatu zapewnia powtarzalności jakości zakiszanego surowca oraz poprawia smakowitość kiszonki i powoduje zwiększone pobieranie paszy przez krowę (wzrost wydajności mlecznej).

Skład dodatku technologicznego: kompozyt bakteryjny zawierający 6×1010 jtk/g bakterii fermentacji mlekowej: Lactobacillus plantarum  ATCC8014, Lactobacillus salivarius ATCC 11741, Lactobacillus buchnerii CCM 1819, Lactobacillus brevis DSM 21982 i Enterococcus faecium NCIMB 11181 oraz nośnik w postaci sacharozy i laktozy.

Dawkowanie: 100 g na 10 ton surowca.

Preparat w proszku do stosowania w postaci roztworu wodnego: 100 g/ok. 10 litrów wody z ujęcia. Bardzo dobra rozpuszczalność dopuszcza sporządzanie roztworów o większym stężeniu w zależności od wydajności aplikatora. Stosować za pomocą aplikatora lub spryskiwać ręcznie warstwy na pryzmie lub silosie.
Trwałość roztworu roboczego wynosi 48 godzin, najlepsze efekty uzyskujemy do 24 godzin.

Weterynaryjny numer identyfikacji w zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt: α PL1606005p.

Preparat przechowywać w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu.

Aktualności powiązane z produktem

×

BIO-GEN Łódź

ul. Pojezierska 97K
91-341 Łódź

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl

×

BIO-GEN Namysłów

ul. 1 Maja 26
26-300 Namysłów

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl