Preparaty dla gleby i roślin

BIOGEN REWITAL

Preparat przeznaczony do rewitalizacji środowiska glebowego dla roślin uprawnych.

Preparat BIOGEN REWITAL przeznaczony jest do oprysku pól, najlepiej w okresie prowadzenia upraw przedsiewnych, co umożliwia bardzo dobre wymieszanie preparatu z glebą i szybkie uruchomienie kierowanych przez preparat procesów mikrobiologicznych. Możliwe są także aplikacje w innych terminach agrotechnicznych w zależności od stanu uprawy, warunków atmosferycznych i innych uzasadnionych potrzeb producenta.

Preparat BIOGEN-REWITAL zawiera mikrobiologiczny kompozyt niepatogennych bakterii oraz pożywkę startową.

Mikroorganizmy wchodzące w skład biopreparatu BIOGEN REWITAL nie są rekombinowane genetycznie, w rozumieniu Regulacji (EC) Nr 1829/2003, a ich bardzo specyficzne, dodatkowe właściwości uzyskano dzięki odpowiedniej technologii ich selekcji i namnażania w bioreaktorze.

 • oprysk
  1,0 litr na hektar. Zalecana ilość wody 200 do 500 litrów na 1 hektar. Opryskać pole lub plantację w dowolnie wybranej fazie uprawy, najlepiej w okresie, w którym wykonywanie agrotechnicznych zabiegów uprawowych umożliwi dobre i równomierne wymieszanie preparatu z glebą. Zabieg można powtarzać 2 – 3 razy w okresie wegetacyjnym.
 • podlewanie
  Podlewać rośliny 0,2 % roztworem BIOGEN-REWITAL (2 mililitry biopreparatu BIOGEN-REWITAL w 1 litrze wody).
 • moczenie sadzonek, cebul, bulw, kłączy
  Zalać na okres 4 do 8 godzin 0,2% roztworem BIOGEN-REWITAL (2 mililitry biopreparatu BIOGEN-REWITAL w 1 litrze wody).

BIOGEN-REWITAL wprowadzony do gleby inicjuje w niej szereg korzystnych zmian, w wyniku których następuje:

 • przywrócenie równowagi mikrobiologicznej ekosystemu poprzez korzystną regenerację zdegradowanej różnymi czynnikami mikroflory glebowej (jej rewitalizacja po degradującym wpływie erozji, środków chemicznych, ognia i innych tego typu czynnikach),
 • uruchomienie w środowisku glebowym pożądanych reakcji biochemicznych mających istotny wpływ na gospodarkę azotu, fosforu oraz związków siarki w glebie, a pośrednio także w uprawianych na traktowanych biopreparatem glebach – uprawach roślinnych,
 • wykorzystywanie przez rośliny składników pokarmowych zawartych w glebie w formach dotychczas niedostępnych dla roślin,
 • przyspieszona mineralizacja resztek pożniwnych roślin, obornika i innych substancji naturalnych wykorzystywanych rolniczo w uprawach roślinnych jako nawozy organiczne,
 • ograniczenie przykrych zapachów podczas rolniczego wykorzystywania na polach uprawnych obornika oraz gnojówek i gnojowic,
 • redukcja chorobotwórczych dla roślin bakterii w środowisku glebowym, wirusów i grzybów oraz zmniejszenie emisji do środowiska chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt zanieczyszczeń mikrobiologicznych w pobliżu traktowanych biopreparatem pól uprawnych,
 • ograniczenie chorób roślin oraz zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin,
 • wzrost żyzności gleby oraz poprawa wartości biologicznej produktów roślinnych,
 • istotny wzrost plonowania roślin oraz opłacalności produkcji.

Preparat posiada ATEST Nr PZH/HT-2197/2008 Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Wyprodukowano zgodnie z obowiązującym w przedsiębiorstwie systemem HACCP.

×

BIO-GEN Łódź

ul. Pojezierska 97K
91-341 Łódź

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl

×

BIO-GEN Namysłów

ul. 1 Maja 26
26-300 Namysłów

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl