Preparaty dla gleby i roślin

REWITAL Plus

Mikrobiologiczny rewitalizator gleby

Preparat przeznaczony do rewitalizacji środowiska glebowego dla roślin uprawnych.

BIOGEN REWITAL Plus to preparat oparty na bakteriach glebowych występujących w środowisku naturalnym.

Preparat posiada rejestrację do stosowania w uprawach ekologicznych.

Dawka startowa 1 kg/ha zalecana w przypadku: pierwszej aplikacji na danym polu; w przypadku sadzenia rozsad warzyw w plonie głównym, wtórnym lub międzyplonie; zakładania sadów, jagodników oraz upraw wieloletnich; rewitalizacja mocno zdegradowanych gleb szybkiego rozłożenia resztek pożniwnych, poplonów itp. Dawka przypominająca 0,4 kg/ha: do systematycznego stosowania preparatu, po wcześniejszym zastosowaniu dawki startowej 1 kg/ha.

Oprysk: 0,4-1 kg/ha, zalecana ilość wody: 200 do 500 litrów na 1 hektar. Ciecz roboczą należy przygotować zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Ochrony Roślin. Odpowiednią ilość preparatu wsypać do zbiornika opryskiwacza przy włączonym mieszadle jako ostatni ze składników „tank-mixu”. Po dokładnym wymieszaniu cieczy roboczej opryskać powierzchnię pola. Następnie wykonać uprawki przygotowujące pole do siania lub sadzenia, co pozwoli na efektywne wprowadzenie preparatu do gleby. Zabieg można powtarzać 2-3 razy w okresie wegetacyjnym.

Podlewanie: rośliny podlewać 0,1-0,2% roztworem preparatu (1-2 gramy preparatu na 1 litr wody) co 10-14 dni.

Moczenie: sadzonki, cebule, bulwy lub kłącza zalać na okres 4 do 8 godzin 0,2% roztworem (2 gramy preparatu na 1 litr wody).

 • przywraca równowagę mikrobiologiczną nawet w silnie zdegradowanych glebach,
 • sprzyja rozwojowi mikroflory towarzyszącej wzrostowi korzenia,
 • uzupełnia zdegradowaną mikroflorę glebową, przyczyniając się do jej rewitalizacji po degradującym wpływie erozji, środków chemicznych, ognia itp.,
 • poprawia strukturę gleby,
 • zwiększa pobieranie mikro- i makroelementów przez rośliny,
 • poprawia wykorzystanie przez rośliny składników pokarmowych zawartych w glebie w formach dotychczas dla nich niedostępnych,
 • przyspiesza mineralizację resztek pożniwnych, obornika, poplonów i innych substancji organicznych,
 • ogranicza presję odglebowych chorób roślin, regulując skład mikroflory glebowej i wypierając ze środowiska glebowego czynniki patogenne,
 • przyczynia się do poprawy wartości biologicznej plonów, poprawiając warunki wzrostu upraw,
 • przyspiesza rozkład zalegających w glebie środków ochrony roślin,
 • pobudza produkcję kwasów humusowych w glebie.
×

BIO-GEN Łódź

ul. Pojezierska 97K
91-341 Łódź

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl

×

BIO-GEN Namysłów

ul. 1 Maja 26
26-300 Namysłów

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl