Preparaty dla gleby i roślin

RHIZOBIUM

Seria preparatów RHIZOBIUM do zaprawiania nasion roślin bobowatych.

Seria preparatów RHIZOBIUM – stworzona dla roślin bobowatych, takich jak:

  • koniczyna (Rhizobium Trifolium),
  • seradela (Rhizobium Ornitophus),
  • lucerna (Rhizobium Medicago),
  • łubin (Rhizobium Lupinus),
  • wyka (Rhizobium Vicia),
  • groch (Rhizobium Pisum),
  • soja (Rhizobium Glycin),
  • bobik (Rizobium Vicia),
  • fasola (Rhizobium Phaseolus), itd.

Preparat Rhizobium zawiera czysty liofilizowany szczep bakterii brodawkowych charakterystyczny dla danego gatunku roślin bobowatych. Koncentracja bakterii wynosi w preparacie min. 109, co jest najwyższą na rynku koncentracją bakterii dla roślin bobowatych.

Bakterie produkowane są w sposób gwarantujący ich wysoką żywotność i koncentrację, dzięki czemu preparat pozostaje stabilny oraz pozwala na uzyskanie pożądanego efektu z zachowaniem powtarzalności. Dostępne na rynku inokulanty zawierają znacznie niższą koncentrację mikroorganizmów, jak również nie są stabilizowane w sposób gwarantujący działanie preparatu.

0,1 kg RHIZOBIUM/ilość materiału siewnego przeznaczoną na 1 ha powierzchni uprawy.

Zaprawianie nasion w mieszalnikach:
Wyliczoną ilość materiału siewnego na 1 ha delikatnie zwilżyć wodą i umieścić w mieszalniku. Do mieszalnika wsypać odpowiednio wyliczoną i zważoną ilość preparatu – 0,1 kg i wymieszać, aż do uzyskania jednorodnej powłoki na materiale.

Podlewanie:
Rozcieńczyć preparat 0,1 kg/0,5 l wody i nanieść na materiał siewny przeznaczony na 1 ha uprawy w formie oprysku drobnokroplistego. Materiał siewny zużyć w ciągu 1-3 dni od wykonania zaprawy.

Regularne stosowanie preparatu Rhizobium w zaprawianiu nasion poprawia nie tylko plonowanie roślin, ale również wzbogaca glebę o azot i inne produkty metabolizmu bakterii preparatu, powodując tym samym wzrost żyzności gleby.

×

BIO-GEN Łódź

ul. Pojezierska 97K
91-341 Łódź

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl

×

BIO-GEN Namysłów

ul. 1 Maja 26
26-300 Namysłów

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl